Hypotheekrentes blijven ook in 2020 nog laag.

De spaarrentes en de hypotheekrentes zullen ook in 2020 laag tot zeer laag blijven, denkt Geld.nl. Voor negatieve spaarrentes hoeven kleine spaarders niet bang te zijn, zegt Amanda Bulthuis van Geld.nl. De vergelijkingssite wijst erop dat onder meer ABN Amro, ASN en SNS eerder hebben toegezegd dat er geen negatieve rentes komen voor spaarders met minder dan 100.000 euro spaargeld.


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Nationale Hypotheek Garantie (NHG) goedkoper en bereikbaar!

De premie voor de Nationale Hypotheek Garantie (NHG) gaat in 2020 omlaag, de kostengrens wordt verhoogd. Daarmee wordt de NHG goedkoper en bereikbaarder voor de kopers van een huis. De besparing op de NHG-premie loopt op tot maximaal 620 euro en de NHG wordt mogelijk voor woningen in een hogere prijsklasse.

De premie voor het nieuwe jaar wordt verlaagd naar 0,7% (was 0,9%) van de totale lening voor de nieuwe woning. Gelijktijdig gaat de kostengrens voor de aankoop van een huis met NHG omhoog naar 310.000 euro (was 290.000 euro). De kostengrens voor woningen met energiebesparende voorzieningen gaat naar 328.600 euro. 

Starter profiteert

Minister Ollongren heeft de Tweede Kamer vandaag geïnformeerd over deze wijzigingen van de Nationale Hypotheek Garantie voor 2020. Minister Ollongren: “Deze aanpassingen maken de NHG goedkoper en bereikbaarder. Vooral starters kunnen profiteren van deze aanpassingen. De NHG sluit hiermee aan bij de huidige ontwikkelingen op de woningmarkt.”

NHG-bestuurder Arjen Gielen: “NHG zet in op een stabiele borgtochtprovisie voor de komende jaren. Niet te veel omhoog in slechte tijden om de toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen. Niet te veel omlaag in goede tijden om een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen. Op dit moment zijn de woningprijzen hoog en staan er weinig huizen onder water. Maar onze economische positie is kwetsbaar en je kunt het dak het beste repareren als de zon schijnt. Nederland gaat een periode van gematigde groei tegemoet. Vroeg of laat zal er een periode komen waarin we er economisch weer minder goed voor staan, dat geldt voor onze klanten, maar ook voor de economie als geheel. Daarom blijven wij inzetten op een borgtochtprovisie die zo hoog is als moet om de (toekomstige) risico’s te kunnen dekken. En zo laag als het kan om zoveel mogelijk mensen toegang te bieden tot het vangnet dat NHG biedt in economisch mindere tijden.”

Zekerheid en lagere rente

De Nationale Hypotheek Garantie biedt extra zekerheid voor hypotheekverstrekkers bij de aankoop van huizen tot 310.000 euro. Voor huizen met energiebesparende voorzieningen is het plafond 328.600 euro. De Nationale Hypotheek Garantie staat daarbij borg voor het overnemen van de hypotheekschuld, wanneer de koper niet meer aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen in de situaties van relatiebeëindiging, onvrijwillige werkloosheid, arbeidsongeschikt of het overlijden van de partner. Door deze extra waarborg worden hypotheken met NHG tegen een lager rentetarief aangeboden.

BRON: Rijksoverheid


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

NHG kostengrens naar € 310.000,–

De aan de gemiddelde huizenprijs gekoppelde kostengrens voor NHG (Nationale Hypotheek Garantie) stijgt met ingang van 1 januari van € 290.000 naar € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600.

Vanmorgen heeft het Kadaster de gemiddelde koopsom in de maand augustus gepubliceerd. Op basis daarvan heeft NHG de kostengrens voor het jaar 2020 vastgesteld op € 310.000. Voor woningen met energiebesparende voorzieningen is de kostengrens 6% hoger, namelijk € 328.600.

Stabiliserend effect
Sinds 2017 is de kostengrens voor NHG-hypotheken gekoppeld de gemiddelde koopsommen van aangekochte woningen in de maanden juni, juli en augustus van het voorafgaand jaar. Dit jaar zijn deze bedragen respectievelijk € 301.736 (juni), € 309.689 (juli) en € 316.183 (augustus). Daarmee kwam het gemiddelde uit op € 309.203. De kostengrens is het dichtstbijzijnde gehele bedrag dat deelbaar is door € 5.000, namelijk € 310.000.

NHG bestuurder Arjen Gielen: “Hiermee loopt de kostengrens weer in de pas met de gemiddelde woningwaarde. Dat is een positieve ontwikkeling, met name voor starters. We doen er recht mee aan de gestegen woningprijzen, maar tegelijk willen we voorkomen dat we de huizenprijzen aanwakkeren. Samen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onderzoeken we of we een systematiek kunnen ontwikkelen die bijdraagt aan een nog stabielere kostengrens en borgtochtprovisie. Zowel in tijden van economische voor- en tegenspoed.”

Energiebesparende voorzieningen
Voor de investering in energiebesparende maatregelen kan een hypotheek aangevraagd worden tot maximaal 106% van de waarde van de woning, in plaats van maximaal 100%. Denk bijvoorbeeld aan de isolatie van spouwmuren of het dak of de vervanging van de CV-ketel. Deze extra financieringsruimte wordt ook meegerekend in de kostengrens.

Oversluiten
Het oversluiten van een lening zonder NHG naar een hypotheek met NHG is vanaf 2020 niet meer mogelijk als de woningwaarde boven de kostengrens ligt. Op dit punt zullen de voorwaarden en normen vanaf 2020 worden aangepast.


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

WOZ-waarde onderzoek.

De WOZ-waarden volgen de ontwikkelingen op de woningmarkt, blijkt maandag uit onderzoek van de Waarderingskamer en het Kadaster. De WOZ-waarden van woningen worden jaarlijks vastgesteld door gemeenten.

De Waarderingskamer, die toezicht houdt op de WOZ-waardebepaling, en het Kadaster hebben ruim 800.000 woningverkopen in de periode 2012 tot 2017 onder de loep genomen.

Geen enkele gemeente heeft de WOZ-waarden in die periode systematisch te hoog of te laag ingeschat, concluderen de onderzoekers.

 

Ook de WOZ-waarden van woningen die niet zijn verkocht, komen overeen met de marktwaarden, hoewel ze wel enkele procenten lager liggen. Dat komt doordat woningen die wel verkocht zijn door verschillende redenen direct na de verkoop vaak een hogere waarde krijgen. De kopers knappen het huis bijvoorbeeld op.

De WOZ-waarde is de grondslag voor verschillende belastingen, waaronder de onroerendezaakbelasting, het eigenwoningforfait en de waterschapsbelasting. De WOZ levert zo’n 10,7 miljard euro aan belastinggeld op.
(bron nu.nl)


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Ontwikkeling huizenprijzen.

De prijsstijging van woningen is de eerste maanden van 2019 afgevlakt. Koopwoningen waren in mei 7,2 procent duurder dan dezelfde maand in 2018. Dat blijkt uit een onderzoek van het CBS en het Kadaster.

Desondank werd vorige maand het hoogste punt ooit bereikt in de prijsindex bestaande koopwoningen.

Er werden in mei 19.708 woningen verkocht, ruim acht procent meer dan een jaar eerder. In de eerste maanden van dit jaar werden 84.442 woningen verkocht, 2,5 procent minder dan dezelfde periode vorig jaar.

 

De piek in huizenprijzen voor de financiële crisis was in augustus 2008, waarna een daling werd ingezet met als absoluut dieptepunt juni 2013. Sindsdien zitten de woningprijzen weer in de lift.

(bron.nu.nl)


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Hypotheekrente voor 20 jaar vast duikt verder omlaag.

Hypotheekrentes voor 10, 20 en 30 jaar vast daalden afgelopen week met enkele honderdsten van een procentpunt. Daarbij ging de rente voor 20 jaar vast het sterkst omlaag, met gemiddeld 0,07 procent.
Wilt u de laatste hypotheekrentes weten bel dan even met 0184 480165.


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Huren of Kopen?

Het kopen van een huis heeft nadelen, maar het huren heeft ook niet alleen maar pluspunten. Wat gaat een huurhuis over 30 jaar kosten?
Verhuurders voeren vaak per 1 juli huurverhogingen door. Het gaat uitgedrukt in euro’s om kleine verhogingen, maar geleidelijk gaat het toch om grote bedragen. Dat komt ook doordat het rente op rente is. Een verhoging van bijvoorbeeld 2 procent wordt ook berekend over eerdere verhogingen. Met een voorbeeld wordt duidelijk wat een huurhuis op langere termijn zo duur maakt.
Voorbeeld
De heer De Vries en de heer Van der Wolde zijn allebei op zoek naar een huis. De heer De Vries heeft weinig vertrouwen in de huizenmarkt en kiest voor een huurhuis. De heer Van der Wolde kent de risico’s van een huis kopen, maar gaat wel voor een koophuis. Hij maakt een afspraak met een hypotheekadviseur en laat zich adviseren over de mogelijkheden. Allebei vinden ze een huis met een maandlast van 750 euro. Er bestaat geen recht op huurtoeslag en de aftrekbaarheid van de betaalde hypotheekrente en het eigenwoningforfait laten we buiten beschouwing. De hypotheekschuld van de heer Van der Wolde bedraagt 200.000 euro. De hypotheekrente staat 20 jaar vast in een annuïteitenhypotheek.

De maandlasten in het eerste jaar:
De heer Van der Wolde: 750 x 12 = 9.000 euro.
De heer De Vries: 750 x 12 = 9.000 euro.

De verhuurder voert jaarlijks een verhoging van de huur door van 2,25 procent. Hierdoor stijgt de huur in het zesde jaar naar 838 euro en in het zestiende jaar naar 1.047 euro.
De maandlasten in het zesde jaar.
De heer Van der Wolde: 750 x 12 =  9.000 euro
De heer De Vries: 838 x 12 =  10.056 euro
De maandlasten in het zestiende jaar:
De heer Van der Wolde: 750 x 12 = 9.000 euro
De heer De Vries: 1.047 x 12 =  12.564 euro

De maandlasten na 30 jaar:
De heer Van der Wolde heeft de hypotheek volledig afbetaald en heeft geen hypotheeklast meer.
Uitgaande van een jaarlijkse huurverhoging van 2,5 procent is de huur inmiddels gestegen naar: 1.462 euro. Per jaar betaalt de heer De Vries 17.544 euro.
Daar komt nog bij dat de heer Van der Wolde ook nog een waarde heeft opgebouwd in de eigen woning. Dit kan hij uiteindelijk gebruiken als extra kapitaal voor bijvoorbeeld het deels aanvullen van het pensioen.. Of hij koopt een goedkoper huis en gebruikt de overwaarde voor andere bestemmingen.

Waarom zijn huurders meestal niet beter uit?
Over een langere periode gerekend zijn huurders in de meeste gevallen slechter uit in vergelijking met een huiseigenaar. Dat komt door stijgende huren door inflatie. De huren worden vaak per 1 juli verhoogd om de inflatie  te corrigeren. Huiseigenaren kunnen de hypotheekrente voor bijvoorbeeld 20 jaar vastzetten en op deze manier de maandlasten gelijk houden of zelfs dalende maken. En de grootste klapper voor huizenbezitters is dat de hypotheek over bijvoorbeeld 30 jaar volledig is afbetaald. Het huis is hypotheekvrij en er zit ook nog eens een opgebouwde waarde in de stenen.
(bron Drechtsteden)FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Kun je op oudere leeftijd nog een hypotheek afsluiten?

Onterecht bestaat het idee dat ouderen geen hypotheek meer af kunnen sluiten. Op een hogere leeftijd is het lastiger, maar er zijn nog steeds mogelijkheden.

Bij het ouder worden veranderen ook de woonwensen. Ouderen willen vaak kleiner wonen met het liefst ook nog alle faciliteiten op de begane grond. Op hogere leeftijd een huis financieren is lastig, maar met bijvoorbeeld overwaarde uit de vorige woning in de hand zijn er legio mogelijkheden.

Een huis voor 100 procent financieren gaat vaak niet meer lukken

Een gepensioneerde kan over het algemeen geen huis kopen en deze voor 100 procent financieren met een hypotheek. Het risico voor de geldverstrekker is namelijk te groot in dat geval. Een overlijdensrisicoverzekering afsluiten met een looptijd van tientallen jaren is niet meer mogelijk en het onderpand (het huis) heeft nog te weinig waarde ten opzichte van de schuld op het huis.

Met een laag pensioeninkomen moeten de maandlasten ook nog behapbaar zijn.​

Is het pensioeninkomen toereikend?

Bij het afsluiten van een hypotheek baseert de geldverstrekker zich op het inkomen van dat moment. Maar vanaf 10 jaren vóór de AOW-leeftijd wordt er ook rekening gehouden met het pensioeninkomen. Langer dan 10 jaren vóór de pensioenleeftijd gaat de geldverstrekker nog uit van je huidige inkomen. Ook als je langer dan 10 jaren vóór de einddatum zit is het trouwens verstandig om rekening te houden met het pensioeninkomen. Met een laag pensioeninkomen moeten de maandlasten ook nog behapbaar zijn.

Een gedeeltelijke financiering ligt minder lastig

Met een overwaarde van bijvoorbeeld 100.000 euro uit een vorige woning op zak is een financiering regelen een stuk eenvoudiger. Heb je in een oude hypotheek nog een aflossingsvrij deel zitten? Deze kun je meenemen naar de nieuwe hypotheek. Tegenwoordig moeten nieuwe hypotheken een maandelijkse aflossing bevatten, maar als er nog een hypotheek is van vóór 2013, is het mogelijk om een deel aflossingsvrij te laten en toch recht te hebben op hypotheekrenteaftrek.

Houd rekening met een beperkte duur van de hypotheekrenteaftrek

Als je al tientallen jaren gebruik hebt gemaakt van de hypotheekrenteaftrek, moet je er rekening mee houden dat de fiscale voordelen maximaal 30 jaren gelden. Je houdt in ieder geval recht op aftrek tot 2031.

Rekenen banken hogere hypotheekrentes aan senioren?

Nee, dat doen ze niet. De hypotheekrente kan bijvoorbeeld wel afhankelijk zijn van de hoogte van de lening ten opzichte van de waarde van het huis, maar banken straffen huizenkopers niet af op de leeftijd.

Houd rekening met niet te financieren kosten

Met eigen geld achter de hand kun je een deel van de koopsom van de nieuwe woning in één keer afrekenen, maar houd wel rekening met de kosten. Bij het kopen heb je bijvoorbeeld te maken met overdrachtsbelasting, notariskosten, taxatiekosten en advies- en bemiddelingskosten. Dit gaat uiteraard weer ten koste van het geld dat je kunt gebruiken voor het in één keer betalen van een deel van de koopsom.
(bron Drechtsteden Hypotheken)


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Rentes langer laag na rentebesluit Europese Centrale Bank (ECB)

De rentes voor sparen en hypotheken zijn historisch laag en dat blijft voorlopig zo. Dit kunnen we concluderen na het laatste rentebesluit van de ECB.
 

Hints voor het toekomstige rentebeleid

Elke eerste donderdag van de maand komen de bankpresidenten van de 19 Eurolanden bij elkaar om te vergaderen over het monetair beleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De Raad van Bestuur beslist vervolgens over de officiële rentetarieven in de Eurozone en eventuele maatregelen.

De vergadering wordt maandelijks met veel interesse gevolgd. De belangrijkste ECB-rentetarieven zijn echter sinds maart 2016 niet meer gewijzigd. De meeste aandacht gaat daarom uit naar de verklaringen van de ECB bestuurders. Analisten zoeken daarin naar (de vaak subtiele) hints over het toekomstige rentebeleid.

 

Voorzichtige stappen naar hogere rentes

De centrale bank houdt momenteel de rentes voor sparen en hypotheken laag. Dit moet de bestedingen en daarmee de economie in de Eurozone aanjagen. Gezien de inflatie- en groeicijfers in 2018, leek dit zowaar te lukken.

Eind vorig jaar durfde de centrale bank het aan om voorzichtige stappen te zetten richting een hogere rente. Eerst werd het opkoopprogramma gestopt. De volgende stap, het verhogen van de beleidsrente, zou mogelijk na de zomer van 2019 volgen.

ECB trapt op de rem

In plaats daarvan trapt de ECB nu opnieuw stevig op de rem. Afgelopen donderdag maakte voorzitter Draghi bekend dat de beleidsrente dit jaar niet wordt verhoogd. Ook kondigde hij voor september een nieuwe ronde bankensteun aan.

Deze plotselinge draai in het rentebeleid volgt na tekenen van een groeivertraging in de Eurozone. Ook is er onzekerheid over de Brexit. En nu de centrale bank in de VS (Fed) een voorgenomen renteverhoging schrapt, zit de ECB niet te wachten op een sterkere euro.

Tegenvaller voor de spaarrente

Dit is een flinke tegenvaller voor spaarders. Zij hoeven dit jaar niet op een renteverhoging te rekenen. Sterker nog, een verdere daling van de spaarrente is niet uitgesloten. De rente voor banken om spaargeld te stallen blijft namelijk langer negatief.

Om nog iets van de spaarrente te maken kunt u kiezen voor:

●    Een spaar-specialist voor uw vrij opneembare spaarrekening (tot 0,35%).
●    Deposito sparen met diverse buitenlandse banken (o.a. 3 jaar vast tot 1,35%).
●    Sparen met voorwaarden, zoals maandsparen of een spaarverzekering. (tot 2,00%).

De hypotheekrente daalt verder

Het vooruitzicht van een nieuwe ronde ‘goedkoop geld’ van de ECB, zorgt ook voor een lagere kapitaalmarktrente. Deze graadmeter voor de lange hypotheekrente, zoals 20 jaar vast, is sinds donderdag gehalveerd. Er komt dus meer ruimte voor banken om de hypotheekrente te verlagen.

Voor kopers en huizenbezitters betekent dit dat ze nog langer van de lage hypotheekrente kunnen profiteren.

BRON: Plusonline.nl


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Meer mensen in aanmerking voor een hypotheek met NHG.

Meer zekerheid, een hogere maximale hypotheek en rentekorting; in 2019 kunnen meer mensen gebruik maken van de voordelen van een NHG-hypotheek.
 

Kostengrens NHG-hypotheek is verhoogd 

In 2019 is de kostengrens voor een NHG-hypotheek verhoogd naar 290.000 euro. Neemt u energiebesparende maatregelen, dan is tot 307.400 euro een hypotheek met NHG mogelijk. Door de NHG grens te verhogen blijft de garantie toegankelijk bij de gestegen huizenprijs.

Maar de Nationale Hypotheek Garantie is niet meer exclusief voor aankoop. Ook bij oversluiten u kiezen voor NHG. Daarnaast is de verplichte overlijdensrisicoverzekering komen te vervallen. Bij het sluiten van een NHG-hypotheek op latere leeftijd was dit vaak een struikelblok.

Meer zekerheid, meer lenen en een lagere hypotheekrente

Een NHG-hypotheek biedt bescherming tegen betalingsproblemen. Ook kan een restschuld onder woordwaarden worden kwijtgescholden.

Op latere leeftijd kan een NHG-hypotheek een oplossing bieden bij verhuisplannen. Onder de garantie mag de hypotheek namelijk getoetst worden op basis van de werkelijke maandlast. Dit in plaats van de ongunstige fictieve toetslast die geldverstrekkers 10 jaar voor de pensioendatum al hanteren. 

Met NHG kan dus op latere leeftijd meer geleend worden voor aankoop en oversluiten.

Door deze extra zekerheid vervalt bij een veel geldverstrekkers de risico-opslag op de hypotheekrente. Een NHG-hypotheek is vaak net even goedkoper. Vergelijk hier de hypotheekrente met en zonder NHG.

Meer mensen in aanmerking voor een NHG-hypotheek

Nu de kostengrens voor een NHG verhoogd is, kunnen meer mensen gebruiken maken van deze voordelen. Koopt u een huis tot 290.000 euro, dan kunt u dit financieren met een NHG-hypotheek. Neemt u energiebesparende maatregelen, dan is de kostengrens zelfs 307.400 euro.

Maar ook met een bestaande hypotheek (zonder NHG) kunt u hier gebruik van maken. Bij oversluiten of omzetten kunt u NHG aan uw hypotheek toevoegen. Het hypotheekbedrag mag dan niet hoger zijn dan de genoemde kostengrens.

Wel of geen NHG?

Wel of geen NHG? Bij deze afweging moet u ook rekening met de borgtochtprovisie. Hoewel een NHG-hypotheek in 2019 goedkoper is geworden, betaalt u nog altijd eenmalig 0,9% van de hypotheeksom aan borgtochtprovisie. Dit bedrag is wel fiscaal aftrekbaar. De voordelen die een NHG-hypotheek biedt moeten natuurlijk opwegen tegen de kosten. 


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Subsidie zonnepanelen blijft een jaar langer van kracht.

Huishoudens en kleine bedrijven die zelf met zonnepanelen duurzame energie opwekken, kunnen ook volgend jaar nog profiteren van de huidige subsidieregeling. Een nieuwe, versoberde regeling die het kabinet in 2020 wilde laten ingaan, blijkt in de praktijk nog niet uitvoerbaar. Dat schrijft minister Eric Wiebes (Economische Zaken en Klimaat) aan de Tweede Kamer.

De zogenoemde salderingsregeling maakt het mogelijk investeringen in zonnepanelen in zeven jaar terug te verdienen. Maar omdat zonnepanelen goedkoper worden, neemt die terugverdientijd bij ongewijzigd beleid de komende jaren sterk af, terwijl de uitgaven aan subsidies juist verder oplopen. Dat geld denkt het kabinet beter te kunnen besteden.

Aan de nieuwe regeling die Wiebes aanvankelijk in gedachte had, blijken evenwel veel haken en ogen te zitten. Betrokken partijen hebben volgens de bewindsman “ernstige zorgen” over de uitvoering ervan. Hij onderzoekt nu of die kunnen worden weggenomen. Mogelijk moet een alternatief worden gezocht. Dat betekent dat een nieuwe regeling pas kan ingaan op 1 januari 2021. (bron A.N.P.)


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Prijzen van huizen stijgen minder hard.

Nederland: Het plafond van voortdurende prijsstijgingen van woningen lijkt langzaam bereikt. Dat signaleren de makelaars in hun nieuwste kwartaalbericht. ,,Consumenten zijn de prijsstijgingen beu.’’

Goed nieuws voor mensen die een huis willen kopen: voor het eerst in lange tijd vlakken de prijsstijgingen af én stijgt het huizenaanbod. Door de extreme prijsstijgingen van de afgelopen tijd haken steeds meer huishoudens af. Het resultaat: Een zekere afkoeling op de meest verhitte delen van de woningmarkt. 

De gemiddelde verkoopprijs van een woning bedraagt inmiddels 298.000 euro, een record. Afgezet tegen een jaar geleden waren bestaande woningen afgelopen kwartaal liefst 10,3 procent duurder. Bij nieuwbouw is die stijging nóg extremer. De gemiddelde verkoopprijs van een nieuwbouwwoning is in een jaar tijd met bijna 14 procent toegenomen tot 361.000 euro in het vierde kwartaal.

,,De hardste prijsstijging lijkt voorbij te zijn. Vooral in de grootstedelijke, krappe regio’s liggen de prijzen inmiddels op een dusdanig hoog niveau, dat stijgingen boven de 10 procent niet langer vanzelfsprekend zijn’’, zegt voorzitter Ger Jaarsma van makelaarsclub NVM in een toelichting op de nieuwste cijfers.

Het lijkt erop dat sommige huizenbezitters nog snel hopen te profiteren van de prijsstijgingen. Voor het eerst in achttien kwartalen zagen de makelaars het aanbod in vergelijking met een kwartaal eerder met 5 procent toenemen. Er zijn meer huizen te koop gezet én de hoge prijzen zorgen voor meer aanbod. ,,Het is niet voor niets dat in regio’s met een hoog prijsniveau, zoals Amsterdam, Haarlem en ’t Gooi het aanbod het afgelopen jaar fors is toegenomen”, aldus Jaarsma. 

Makelaars verkochten in het vierde kwartaal van 2018 ruim 8 procent minder woningen dan een jaar geleden. Het is het zesde achtereenvolgende kwartaal dat het aantal transacties lager uitkomt in vergelijking met het jaar ervoor. In totaal verkochten de NVM-makelaars het afgelopen kwartaal bijna 39.300 woningen, 3500 minder dan een jaar eerder. 

Het afgelopen kwartaal daalde ook de verkoop van nieuwbouwwoningen met 7 procent. NVM-makelaars verkochten in heel 2018 (inclusief vrije kavels) 30.900 nieuwbouwwoningen. ,,Er is enorme interesse voor nieuwbouwwoningen, maar dit resulteert niet in meer transacties.’’ Volgens de NVM-baas is dit voor een deel te verklaren door een gebrek aan aanbod en het hoge prijsniveau. 

Bron: AD.nl

 


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Wat doet de rente in 2019

We geven de verwachting voor hypotheekrente en spaarrente op basis van ontwikkelingen in de markt. Krijgen we een rentestijging?
 

De rente staat historisch laag

De rente staat historisch laag. Gaat u een hypotheek afsluiten of oversluiten, dan kunt u rekenen op lage maandlasten. Voor uw spaargeld is dit minder goed nieuws. Kunnen we in 2019 een rentestijging verwachten? 

Waarom is de rente laag?

Voor deze prognose kijken we als eerste naar het rentebeleid van de Europese Centrale Bank (ECB). De ECB heeft als reactie op de kredietcrisis verregaande maatregelen genomen om de economie te stimuleren. 

 

Door de beleidsrentes te verlagen en leningen op te kopen wordt investeren en consumeren aantrekkelijk gemaakt. Geld sparen wordt juist ontmoedigd. Dit moet de bestedingen in de Eurozone aanjagen.

Inmiddels is de economie dusdanig hersteld dat de centrale bank de stimuleringsmaatregelen gaat afbouwen. Vanaf 2019 stopt de ECB met het opkoopprogramma. Dit maakt dus de weg vrij voor een rentestijging.

Onzekerheden boven de financiële markt

Op dit moment hangen er echter onzekerheden boven de financiële markt, waaronder de handelsoorlog tussen VS en China, de Italiaanse begroting en Brexit. Beleggers kiezen dan sneller voor veilige beleggingen tegen een lage vergoeding. 

Ondanks het minder ruime monetaire beleid van de ECB, is er dus nog altijd ‘goedkoop geld’ voorhanden. Dit zorgt voor de lage kapitaalmarktrente van dit moment. Deze marktrente is weer een belangrijke graadmeter voor de lange hypotheekrente.

Zodra de genoemde onzekerheden naar de achtergrond verdwijnen en er geen nieuwe bijkomen, zal de hypotheekrente gaan oplopen.

Verwachting hypotheekrente 2019

De ECB heeft aangegeven pas na de zomer de beslissing te nemen over een verdere afbouw van de stimulus. De hypotheekrente zal naar verwachting tot de zomer van 2019 op het huidige lage niveau blijven. Daarmee lijkt de hypotheekrente het laagste punt te hebben bereikt.

U heeft dus nog even de mogelijkheid om te profiteren van de lage hypotheekrente. Daarbij kiezen huizenbezitters vaker voor een lange rentevastperiode. En met de verruimde NHG-normen en de gestegen huizenprijs, zijn er in 2019 voldoende redenen om weer eens naar uw hypotheek te kijken.

Verwachting spaarrente 2019

Het belangrijkste instrument van de ECB om de spaarrente laag te houden is de beleidsrente. De centrale bank heeft aangegeven zeker tot na de zomer van 2019 te wachten met het verhogen hiervan. 

De ECB-depositorente is momenteel -0,4%. Dit betekent dat banken moeten betalen om overtollig kasgeld te stallen bij de centrale bank. Ook op de geldmarkt levert spaargeld niets op. Daar is het ECB-basistarief 0%.

Banken hebben deze lage en zelfs negatieve rente nog niet volledig doorgerekend in de spaarrente voor particulieren. Zolang de ECB de beleidsrentes niet verhoogd, zal de spaarrente blijven dalen. Het laagste punt voor de spaarrente is dus nog niet bereikt.

Dit is reden om ook eens over de grens te kijken voor een hogere spaarrente. Sparen in het buitenland is eenvoudig geworden met de komst van online spaarplatforms. 

Bron: Geld en Recht 


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Hypotheeknormen blijven in 2019 gelijk.

De hypotheeknormen blijven volgend jaar voor de meeste inkomens gelijk aan die van 2018. Bij een verwachte loonstijging van 2,9 procent betekent dit ook een stijging van de maximale hypotheek. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Voor mensen met een studieschuld blijft gelden dat zij fors minder kunnen lenen om een huis te kopen. Studentenorganisaties drongen onlangs aan op versoepeling van de regels op dat terrein. Zij zouden graag zien dat banken uitgaan van de nog resterende schuld in plaats van het oorspronkelijk geleende bedrag.

Maar het Nibud ziet geen reden de regels aan te passen en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) volgt dat advies. Het voorlichtingsinstituut wijst erop dat een studielening al veel lichter wordt meegewogen dan bijvoorbeeld rood staan, een creditcard of een persoonlijke lening. Ook moet rekening worden gehouden met het risico van een stijgende rente.

 

Het Nibud adviseert verder om het tweede inkomen ook in 2019 voor 70 procent mee te laten tellen. Dat percentage werd vorig jaar voor het eerst gehanteerd. Ook kunnen kopers meer lenen voor zeer energiezuinige woningen of voor het treffen van energiezuinige maatregelen. Ook die regeling wijkt niet af van de regels die dit jaar al gelden.

De plannen van het kabinet betekenen voor woningbezitters dat er op termijn iets meer ruimte komt voor het betalen van de hypotheeklasten. Inkomens van rond de 40.000 euro zullen hier het meest van gaan merken. Voor koper en hypotheekverstrekker blijft het volgens het Nibud belangrijk om goed naar individuele situaties te kijken. (Bron ANP)


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Premie Nationale Hypotheekgarantie gaat omlaag!

De premie die moet worden betaald voor het afsluiten van een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag. Huizenkopers die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daardoor volgend jaar 0,9 procent over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1 procent. 

De NHG maakt het voor huizenkopers gemakkelijker om een hypotheek af te sluiten, omdat het waarborgfonds WEW de risico’s bij wanbetaling afdekt. Ook hebben kopers met de NHG een rentevoordeel. De Nationale Hypotheek Garantie biedt extra zekerheid bij de aankoop van huizen tot 290.000 euro. Dat was 265.000 euro.

Minister Ollongren stemde in met een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt. Deze moet niet te veel omhoog in slechte tijden om toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen, maar ook niet te veel omlaag in goede tijden om zo een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen.

 

De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleitte eerder al voor verlaging van de premie. Daarbij wees de VEH naar de omvang van de reserves van het fonds in relatie tot de risico’s die een forse verlaging rechtvaardigen. (Bron ANP)


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Hypotheek nodig?

Voor actuele tarieven bel even met hypotheekadviseur Roy Kroon 0184-480165.


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Kiezen voor een lineaire hypotheek?

Voor nieuwe hypotheken zijn er twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Waarom kiezen voor de lineaire hypotheek?

De annuïteitenhypotheek is populairder dan de lineaire hypotheek. Dat is ook te verklaren. In de annuïteitenhypotheek zijn de maandlasten de eerste 15 jaren lager. Indien je het financieel kunt bolwerken is er toch wel iets te zeggen voor de lineaire hypotheek. Wat zijn grote voordelen van deze hypotheekvorm?

Kiezen voor dalende hypotheeklasten

De maandlasten in de annuïteitenhypotheek bestaan in het begin voor het overgrote deel uit rentelasten en maar voor een klein deel uit aflossingen. Hierdoor zakt de hypotheekschuld langzaam. In de lineaire hypotheek wordt de totale hypotheekschuld gedeeld door de looptijd in maanden. Stel, je hebt een hypotheek van 198.000 euro. De hypotheek wordt afbetaald in 30 jaren. De maandelijkse aflossing bedraagt 198.000 euro / 360 maanden = 550 euro per maand aan aflossing. Deze vorm zorgt voor een snellere aflossing van de hypotheekschuld.

Kleinere kans op een restschuld

Als je de hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen, moet je het huis verkopen. Er ontstaat een probleem als de hypotheekschuld op dat moment hoger is dan de verkoopopbrengst. Het huis wordt dan verkocht met een restschuld. Na het verkopen van het huis blijf je dus nog aflossen voor de hypotheek die op het huis zat. In de lineaire hypotheek gaat de aflossing sneller in vergelijking met de annuïteitenhypotheek. Hierdoor is er een kleinere kans op een restschuld.

Het is de goedkoopste hypotheekvorm

Over de gehele looptijd gerekend is de lineaire hypotheek de goedkopere hypotheekvorm van de twee. In de annuïteitenhypotheek bestaat de maandlast in het begin voor het overgrote deel uit hypotheekrente. De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar. Hierdoor betaal je in het begin netto veel minder voor de annuïteitenhypotheek. Maar in de lineaire hypotheek gaat de aflossing sneller, hierdoor betaal je minder hypotheekrente gedurende de gehele looptijd. In het begin is de annuïteitenhypotheek dus goedkoper, maar over de gehele looptijd gerekend de lineaire hypotheek.

De lineaire hypotheek is een eenvoudige hypotheekvorm

De annuïteitenhypotheek is een complexe hypotheekvorm. Bij een renteherziening en bij extra aflossingen moeten de maandelijkse annuïteiten herberekend worden. De lineaire hypotheek is eenvoudig. De hypotheekschuld moet gedurende de resterende looptijd afbetaald worden. Je kunt zelf eenvoudig berekenen wat het effect is van extra aflossingen op de maandlasten.

Je hypotheek omzetten naar een lineaire hypotheek

Hypotheken afgesloten vóór 2013 zijn vaak een beleggingshypotheek, spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvormen hebben als nadeel dat de aflossing wordt doorgeschoven naar de einddatum, of de schuld wordt helemaal niet afbetaald. Ook deze vormen kun je omzetten naar de lineaire hypotheek. Vooral de aflossingsvrije hypotheek willen veel huiseigenaren vanaf, omdat de schuld altijd maximaal blijft.

Kortom, de lineaire hypotheek zorgt voor hogere maandlasten gedurende de eerste jaren van de looptijd, maar toch zijn er grote voordelen. Overleg met onze hypotheekadviseur wat voor jou de beste keuze is.


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Huwelijk en eigen woning 2018.

Voor velen ongemerkt is per 1 januari 2018 in Nederland een geheel nieuw huwellijksgoederenrecht ingevoerd. Tot 1 januari 2018 kende Nederland het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor werden door een huwelijk alle bezittingen en schulden van de nieuwbakken echtgenoten op een hoop geveegd en was voortaan alles gezamenlijk. Aanstaande echtparen die dit niet wilden, moesten voor het huwelijk naar de notaris om huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Per 1 januari 2018 is de automatische gemeenschap van goederen verleden tijd en is er een nieuw stelsel ingevoerd.

In de praktijk merken wij dat de nieuwe wetgeving nog verre van bekend is, zelfs niet bij aanstaande echtparen. Dat is jammer, aangezien er sprake kan zijn van grote financiële gevolgen bij het maken van een keuze. De nieuwe wet komt er op neer dat bij twee mensen die trouwen het bezit en de schulden die er voor het huwelijk waren, privé blijven van de echtgenoot die het bezit of de schuld op naam had. Alles wat vervolgens tijdens het huwelijk als inkomen wordt verdiend, wordt weer een gemeenschap van goederen. Men noemt het nieuwe stelsel dan ook een beperkte gemeenschap van goederen.

Huiseigenaren
Het nieuwe huwelijksgoederenrecht bevat nog veel onduidelijkheden en hiaten. Zelfs de hoogleraren huwelijksgoederenrecht weten niet wat er bedoeld is met bepaalde artikelen uit deze nieuwe wet. Voor huiseigenaren die na een periode van samenwonen besluiten om met elkaar te gaan trouwen, kan de nieuwe wet grote gevolgen hebben. Als deze samenwoners al een eigen huis hebben in de verhouding 50%-50%, is er niets aan de hand en blijft de woning ook na het huwelijk half/half eigendom.

Vaak is er bij aankoop van de woning juist gekozen voor een andere eigendomsverhouding dan half om half, bijvoorbeeld omdat een van de partners veel meer eigen spaargeld heeft ingelegd dan de ander. Zo komt het wel voor dat samenwoners een woning op naam hebben in de verhouding van 10% voor de ene partner en 90% voor de ander partner. Als deze mensen gaan trouwen, dan regelt het nieuwe huwelijksgoederenrecht dat de woning half half eigendom wordt van beide echtgenoten. Het komt er dan op neer dat de partij die voorheen voor 90% eigenaar was door het huwelijk 40% van zijn/haar eigendom kwijt raakt. Dit is een vreemde regeling en kan alleen voorkomen worden door voor het huwelijk naar de notaris te gaan voor het laten opstellen van huwelijksvoorwaarden. Daarin kan dan worden vastgelegd dat de eigendomsverhouding blijft zoals deze voor het huwelijk ook was. Dit leidt tot veel kritiek bij juridisch deskundigen, die er op wijzen dat uit deze regeling blijkt dat de nieuwe wet slecht in elkaar zit en veel onduidelijkheden bevat.
En er zijn nog meer problemen. Bijvoorbeeld bij voorhuwelijkse schenkingen die privé blijven en waarmee gemeenschappelijk een woning wordt aangekocht. Degene die het geschonken geld voor de woning heeft aangewend, heeft een vordering op de partner. Deze vordering op de partner blijft privé. De schuld die daartegenover staat valt na huwelijk in gemeenschap.

Heeft u een eigen woning en trouwplannen laat u dan voor het huwelijk informeren over de juridische gevolgen, dit om later onaangename verassingen te voorkomen.

Bron: Notariskantoor Interweart


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Lenen met familievoordeel.

WONINGMARKT. Starters die de woningmarkt betreden, hebben het niet makkelijk. Huizenprijzen trekken aan en hypotheekregels worden strenger. Toch is er een alternatief: ouders kunnen een heuse familiebank openen én hun zoon of dochter voorzien van een (deel van de) hypotheek. 

Tegenwoordig lenen banken niet meer dan 100 procent van de marktwaarde van een koopwoning. Het gevolg: een starter moet steeds meer eigen geld inleggen om een huis te kunnen kopen. Een hypothecaire lening van pa en ma kan dan uitkomst bieden. 

Door zelf voor bank te spelen kunnen zij hun kind een goedkope hypotheek verstrekken en ontvangen zij zelf een aardige rente over het uitgeleende geld. Bovendien is deze ontvangen rente onbelast, terwijl de lener de rente kan aftrekken. De fiscus betaalt dus mee.

Een familiebank biedt veel voordelen, maar is wel aan regels en voorwaarden gebonden. Hoe regel je eigenlijk zo’n familielening en waar moet je op letten? Volg dit stappenplan.

1. Bepaal de juiste rente
Als ouder gun je je zoon of dochter een lage rente, je wil ze immers geen poot uitdraaien. Toch kan het fiscaal slimmer zijn om samen een hoge rente af te spreken. De lener kan die namelijk aftrekken voor de inkomstenbelasting (box 1), mits de lening binnen 30 jaar wordt terugbetaald. Voor de gelduitlener zijn de rente-inkomsten onbelast. Wel betaal je als ouder over het uitgeleende bedrag vermogensrendementsheffing in box 3, maar dat moet ook met geld dat op de spaarrekening verpietert.

De hoogte van de rente mag je als ‘bankdirecteur’ overigens niet helemaal zelf bepalen. Om voor aftrek in aanmerking te komen, stelt de fiscus als eis dat een ‘zakelijke rente’ wordt betaald. Dat houdt in: maximaal een kwart hoger (of lager) dan de geldende bankrente. Lenen de banken geld uit tegen 5 procent, dan mag je een rente van 3,75 (0,75 x 5) tot 6,25 procent (1,25 x 5) afspreken met je kind. Weten wat een familiehypotheek je oplevert? Bereken je voordeel met de familiebankcalculator op berekenhet.nl.

2. Deel het voordeel
Een hoge rente kun je compenseren door de schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst te benutten. Ouders mogen de ontvangen rente belastingvrij aan hun kind terugschenken tot een bedrag van 5.363 euro per jaar. Daarmee profiteert hij of zij dus twee keer: eerst van de renteaftrek, daarna van de belastingvrije gift. Ook gulle grootouders, ooms en tantes en zelfs buren die een familielening verschaffen, mogen terugschenken. Voor kleinkinderen, andere familieleden en vrienden is die vrijstelling voor schenkingen 2.147 euro. Maar scheld nooit rente kwijt: die is alleen aftrekbaar als er daadwerkelijk is betaald.

3. Leen niet al je spaargeld uit
Het spreekt voor zich, maar als je het geld niet kunt missen kun je het beter niet uitlenen. Financiële tegenvallers moeten immers kunnen worden opgevangen. Toch is het ook met minder geld mogelijk om een ander te helpen bij de aanschaf van een huis. Door bijvoorbeeld als ouder borg te staan voor de hypotheek van je kind. Dat heeft wel als gevolg dat je mede aansprakelijk bent. Dus als je kind de lening niet terugbetaalt, klopt de bank bij jou aan. Ook hier geldt dat de rente fiscaal aftrekbaar is, op voorwaarde dat de lening binnen dertig jaar volledig wordt afbetaald.

4. Leg afspraken goed vast
Voor een familielening hoef je niet naar de notaris: de lening mag onderhands worden afgesloten. Natuurlijk moeten de gemaakte afspraken wel zwart op wit staan. Je wilt immers niet dat je goede bedoelingen uitlopen op een familieruzie. Ook moet je problemen met de fiscus zien te voorkomen.

Voor een familielening hoef je niet naar de notaris: de lening mag onderhands worden afgesloten

Je kunt zelf eenvoudig een contract opstellen, maar het kan geen kwaad om een deskundige kennis te laten meekijken. In zo’n contract moet in elk geval de hoofdsom, de looptijd van de lening, het rentepercentage en wijze waarop wordt afgelost (annuïtair of lineair) worden vastgelegd. Inspiratie nodig? Met een simpele zoekopdracht zijn online meerdere modelovereenkomsten voor een eigenwoninglening te vinden. 

Ouders die een hypotheekrecht willen, kunnen niet om de notaris heen. Met dat recht kan het huis worden verkocht als zoon of dochter de lening niet terugbetaalt. De kosten voor advies en de notariële akte zijn aftrekbaar voor de geldlener. Laat je kind dus betalen.

5. Geef het door aan de Belastingdienst
Ook de Belastingdienst wil graag weten hoe de familiebank in elkaar steekt. Belangrijk voor de fiscus is dat de bedragen over e weer daadwerkelijk worden overgemaakt. Kwijtschelden van aflossing of rente helpt je kind dus niet. In het slechtste geval vervalt daardoor de renteaftrek.

Op de website van de Belastingdienst staat welke informatie je over de lening moet verschaffen, waaronder het rentepercentage, de looptijd in maanden en de persoonlijke gegevens van zowel leningnemer als verstrekker. Hier vind je tevens een overzicht van de voorwaarden voor aftrek. Zo moet de lening, net als bij een gewone bank, annuïtair of lineair worden afgelost en mag deze alleen bedoeld zijn voor een eigen woning waar je zonder de gelduitlener gaat wonen.

Bron AD 7 februari


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Pensioenfondsen steken miljarden hypotheekmarkt

De Nederlandse pensioenfondsen zijn dolenthousiast over de hypotheekmarkt. De komende jaren willen ze hun hypotheekportefeuille verdubbelen naar 20 miljard euro.

Dat doen ze via Munt Hypotheken, de organisatie die namens 15 pensioenfondsen hypotheken aan particulieren verkoopt. Momenteel staat Munt op de achtste plek van aanbieders van hypotheken. ,,We willen over twee jaar in de top vijf staan’’, zegt directeur Menno Luiten.

Munt is pas sinds 2014 actief op de hypothekenmarkt. Pensioenfondsen zochten een alternatief voor hun beleggingen in staatsleningen, die steeds minder rendement opleverden door de lage rente. ,,Ze zijn erg positief over hun belegging in hypotheken’’, zegt Luiten. Dat is de reden dat ze ernaar streven de komende twee jaar nog eens 10 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor nieuwe hypotheken.

Munt zal geen prijzenslag ontketenen om de groei te realiseren. Dat is niet nodig denkt Luiten. Hij verwacht te kunnen profiteren van de strenge kapitaaleisen die voor banken gaan gelden. Dat maakt het aanbieden van hypotheken door banken duurder. ,,Wij zijn geen bank en hebben dus niet te maken met die strengere kapitaaleisen.

Bron: AD


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Sliedrechts ABB koopt Refajaziekenhuis.

De Sliedrechtse projectontwikkelaar en aannemer ABB heeft het leegstaande Refajaziekenhuis in Dordrecht gekocht.
Dat in 1971 gebouwde ziekenhuis verdwijnt uit het straatbeeld. ABB wil het slopen, zodat er op het 6,5 hectare grote terrein ruimte ontstaat voor de bouw van eengezinswoningen, twee-onder-éénkappers en appartementen.
Volgens directeur Frank van Dijk is dat bewust ruim geformuleerd. “We zitten nog in een heel vroeg stadium. We gaan samen met de gemeente kijken wat we hier het beste kunnen doen.”
Dat er woningbouw zou komen, lag al voor de hand. Van de gemeente mocht het gebied geen concurrent van het aangrenzende bedrijventerrein worden. Bovendien wil de gemeente de komende jaren dolgraag 10.000 huizen bouwen. Bron AD


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

WOZ-nieuws

Kijk mee bij de waardevaststelling.
Sliedrecht – Huiseigenaren kunnen tot en met 31 december a.s. reageren op de voorgenomen WOZ-waarde 2018 voor hun woning. Elk jaar wordt deze waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) opnieuw vastgesteld.
De gemeente heeft de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en de wet WOZ opgedragen aan Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.
Inloggen met DigiD.
U kunt inloggen op de gemeentelijke website www.sliedrecht.nl met uw DigiD. Als u geen DigiD heeft kunt u die aanvragen via www.digid.nl. U krijgt dan binnen vijf dagen bericht.
Wat staat er op de site?
Op de website ziet u het waarde- en woonlastenoverzicht van uw woning met daarop ook de WOZ-waarde. In het overzicht ziet u de vastgelegde objectkenmerken van uw woning. Ook de toestand van het onderhoud is, indien bekend, vastgesteld.
Gegevens volgens u niet juist.
Als u van mening bent dat van onjuiste gegevens is uitgegaan reageer dan uiterlijk 31 december via het digitale reactie formulier op www.sliedrecht.nl. Voor de definitieve verzending van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen eind februari 2018 krijgt antwoord. Uiteraard kunt u nog formeel bezwaar indienen tegen de aanslag nadat u deze heeft ontvangen.


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Hypotheken mogelijk duurder!

 

Het opleven van de Nederlandse woningmarkt komt niet alleen omdat de crisis voor bij is, maar ook door de erg lage hypotheekrente. Helaas is er weer nieuwe internationale/Europese regelgeving op komst waarvan de kosten voor invoering zullen worden doorberekend aan de consument, u dus. Hierdoor kan de kostprijs van een hypotheek voor u fors hoger uitpakken.

De op handen zijnde internationale regelgeving zal gaan voorschrijven dat banken/financiële instellingen meer reserves moeten aanhouden om risico’s op hun hypotheekportefeuilles af te dekken. Dit houdt dus in dat de banken minder geld als hypotheeklening kunnen uitzetten en dus ook minder gaan verdienen aangezien de in reserve te houden bedragen momenteel niets opbrengen. Het hiermee gepaard gaande verlies voor de banken zullen zij doorberekenen aan de consument, waarschijnlijk met een hogere rente. De banken mogen immers geen afsluitkosten meer berekenen. 
Zo dreigt de consument de dupe te worden van internationaal tussen de banken gemaakte afspraken.
De wereldwijde toezichthouders op banken zijn verenigd in het zogenaamde Basel Comité en willen nu bewerkstelligen dat alle banken voor risico’s op hypotheken, vooral als die even hoog zijn als de waarde van de woning, extra geld als reserve gaan aanhouden. In tegenstelling tot in veel andere landen kan in Nederland nog altijd tot 100 % van de koopsom een hypotheeklening worden afgesloten, in het recente verleden kon dit zelfs oplopen tot 125 % van de waarde van de woning. Volgens de president van de Nederlandse Bank Klaas Knot gaan we de uitwerking van de nieuwe regels straks met name terugvinden in de Nederlandse hypotheektarieven. Over de kosten en tarieven kon Knot nog niets zeggen, wel wilde hij kwijt dat hij het maximaal te lenen bedrag graag ziet zakken tot 90 procent van de koopsom. Volgens Knot wordt de woningmarkt daardoor beter bestand tegen turbulentie (lees waardedaling) op de woningmarkt.
Tot nu toe wilde de Nederlandse regering nog niet lager gaan dan honderd procent, omdat starters zonder eigen geld dan niet meer aan de beurt komen op de woningmarkt. Knot grijpt de nieuwe regelgeving nu echter aan als extra argument om niet meer dan 90% van de koopsom te mogen lenen.
 
In het kader van de op handen zijnde regels heeft de Nederlandse bank wel verzocht de Nederlandse woningmarkt niet te vergelijken met die in Zuid-Europese landen. Hierbij is aangevoerd dat zelfs in de achterliggende crisis weinig huiseigenaren zijn gestopt met het betalen van de hypotheeklasten. Het zal nog even duren voordat de nieuwe regels zijn ingevoerd.
 
(bron Interwaert)

FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningsmast gestart.

De uitkoopregeling voor woningen recht onder een hoogspanningslijn is gestart. In Sliedrecht komen 24 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling; 5 woningen aan de Rivierdijk en 19 woningen aan de Baanhoek.
Er bestaat voor woningeigenaren geen verplichting tot verkoop of verhuizing. Tot op heden hebben zeven woningeigenaren aangegeven gebruik te willen maken van de regeling, te beginnen met een (eerste) taxatie van hun woning. Dit is in opdracht van de gemeente en kost woningeigenaren niets.
Woningeigenaren die de woning willen verkopen kunnen zich tot 1 juli 2021 melden bij de gemeente. Voorwaarde is dat zij op de peildatum van 1 januari 2017 eigenaar van de woning waren en ook verder voldoen aan de verdere voorwaarden van de regeling. Een eventuele huurder moet ook met deze keuze instemmen.
Met landelijke de uitkoopregeling wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. De uitvoering vindt plaats door de gemeente. Het is aan het college om te besluiten of tot aankoop wordt overgegaan. Na aankoop wordt de woonbestemming opgeheven door een andere functie aan het pand te geven, dan wel het pand te slopen. Dit wordt in overleg gedaan met de blijvende woningeigenaren en directe woonomgeving.

In Nederland bevinden zich ongeveer 385 woningen geheel dan wel gedeeltelijk loodrecht onder een hoogspanningsverbinding. Op www.rijksoverheid.nl is meer informatie te vinden over woningen onder een hoogspanningslijn en de uitkoopregeling (zoek op ‘uitkoop woningen bij hoogspanningslijnen’). De 24 woningeigenaren zijn per brief door de gemeente geïnformeerd met deze laatste stand van zaken.

 

 


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Hypotheekrente wordt steeds vaker 30 jaar vastgezet!

Tot een paar jaren geleden was 10 jaar vastzetten van de hypotheekrente gebruikelijk. Nu wordt er steeds vaker nagedacht over 30 jaar.

Bij verschillende geldverstrekkers kun je al kiezen voor een NHG-hypotheek met een hypotheekrente onder de 3 procent. Ga je voor 20 jaar vast dan zit je nog onder de 2,5 procent en bij 10 jaar vast zit je nog onder de 2 procent. Wat is wijsheid? Gaan voor de laagste hypotheekrente of toch zekerheid op langere termijn?

Hypotheekrentes zijn belachelijk laag

In 2008 werd al gezegd dat de hypotheekrentes laag waren. Voor een rentevaste periode van 30 jaar betaalde je in die tijd 5,5 tot 6 procent rente. Je betaalt nu dus de helft. Het is ook niet zo gek gedacht om de hypotheekrente voor 30 jaren vast te zetten. De gehele looptijd van de hypotheek ben je verzekerd van een lage hypotheekrente. Als je kiest voor een annuïteitenhypotheek heb je de gehele looptijd vaste asten. Bij het kiezen voor 20 jaren vast betaal je mogelijk de laatste 10 jaren nog een hogere rente.

Hypotheekrentes ook laag door toenemende concurrentie

Voor een hypotheek gaan huizenkopers niet meer standaard naar de huisbank. De verzekeraars zijn duidelijk met een opmars bezig. Ook pensioenfondsen stellen tegenwoordig indirect geld beschikbaar voor het financieren van huizen. De toenemende concurrentie is goed voor de hypotheekrentes. Geldverstrekkers die te maken hebben met concurrenten moeten de hypotheekrentes scherp houden.

Zorg dat je de hypotheek mee kunt verhuizen

De vraag blijft of je wel 30 jaren in hetzelfde huis blijft wonen. Als je over 10 jaren toch besluit om nog een keer een stap te zetten in jouw wooncarrière, zou het mooi zijn dat je de hypotheek mee kunt verhuizen. Indien de hypotheekrente op dat moment veel hoger is, ben je blij dat je hypotheek mee kan verhuizen. Waarschijnlijk is de rentestand over 10 jaren namelijk hoger dan nu. Je kunt beter nu iets meer betalen voor een hypotheek die mee te verhuizen is. Zeker bij het vastzetten van de rente voor 30 jaren.

Wat als de hypotheekrentes nog verder zakken?

Begin vorig jaar waren de hypotheekrentes ook al historisch laag. Toen werd gezegd, veel lager kan niet. Toch was het mogelijk. Je kunt zeggen, we zitten bijna al op de bodem, maar wat is de bodem? Mogelijk ben je op lange termijn beter uit door eerst te kiezen voor een variabele rente. Zodra de verwachting is dat de rentes sterk gaan stijgen, kun je alsnog kiezen voor een lange rentevaste periode. Het is een mogelijkheid, maar niet zonder risico’s. Als de hypotheekrentes stijgen kunnen geldverstrekkers gelijk een sterke verhoging doorvoeren voor de langlopende rentevaste periodes. Zodra de dalende trend doorbroken is, kan het snel gaan.

Bron: Drechtsteden


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin