Hypotheeknormen blijven in 2019 gelijk.

De hypotheeknormen blijven volgend jaar voor de meeste inkomens gelijk aan die van 2018. Bij een verwachte loonstijging van 2,9 procent betekent dit ook een stijging van de maximale hypotheek. Dat schrijft het Nationaal Instituut voor Budgetvoorlichting (Nibud) in het adviesrapport dat aan de Tweede Kamer is aangeboden.

Voor mensen met een studieschuld blijft gelden dat zij fors minder kunnen lenen om een huis te kopen. Studentenorganisaties drongen onlangs aan op versoepeling van de regels op dat terrein. Zij zouden graag zien dat banken uitgaan van de nog resterende schuld in plaats van het oorspronkelijk geleende bedrag.

Maar het Nibud ziet geen reden de regels aan te passen en minister Kajsa Ollongren (Binnenlandse Zaken) volgt dat advies. Het voorlichtingsinstituut wijst erop dat een studielening al veel lichter wordt meegewogen dan bijvoorbeeld rood staan, een creditcard of een persoonlijke lening. Ook moet rekening worden gehouden met het risico van een stijgende rente.

 

Het Nibud adviseert verder om het tweede inkomen ook in 2019 voor 70 procent mee te laten tellen. Dat percentage werd vorig jaar voor het eerst gehanteerd. Ook kunnen kopers meer lenen voor zeer energiezuinige woningen of voor het treffen van energiezuinige maatregelen. Ook die regeling wijkt niet af van de regels die dit jaar al gelden.

De plannen van het kabinet betekenen voor woningbezitters dat er op termijn iets meer ruimte komt voor het betalen van de hypotheeklasten. Inkomens van rond de 40.000 euro zullen hier het meest van gaan merken. Voor koper en hypotheekverstrekker blijft het volgens het Nibud belangrijk om goed naar individuele situaties te kijken. (Bron ANP)


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Premie Nationale Hypotheekgarantie gaat omlaag!

De premie die moet worden betaald voor het afsluiten van een hypotheek met de Nationale Hypotheekgarantie (NHG) gaat omlaag. Huizenkopers die een hypotheek met NHG aanvragen, betalen daardoor volgend jaar 0,9 procent over de hoogte van hun hypotheek in plaats van de huidige 1 procent. 

De NHG maakt het voor huizenkopers gemakkelijker om een hypotheek af te sluiten, omdat het waarborgfonds WEW de risico’s bij wanbetaling afdekt. Ook hebben kopers met de NHG een rentevoordeel. De Nationale Hypotheek Garantie biedt extra zekerheid bij de aankoop van huizen tot 290.000 euro. Dat was 265.000 euro.

Minister Ollongren stemde in met een lagere en stabielere premie, die niet meer afhankelijk is van schommelingen op de woningmarkt. Deze moet niet te veel omhoog in slechte tijden om toegang tot de woningmarkt niet onnodig af te remmen, maar ook niet te veel omlaag in goede tijden om zo een buffer voor slechtere tijden te kunnen opbouwen.

 

De Vereniging Eigen Huis (VEH) pleitte eerder al voor verlaging van de premie. Daarbij wees de VEH naar de omvang van de reserves van het fonds in relatie tot de risico’s die een forse verlaging rechtvaardigen. (Bron ANP)


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hypotheek nodig?

Voor actuele tarieven bel even met hypotheekadviseur Roy Kroon 0184-480165.


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Kiezen voor een lineaire hypotheek?

Voor nieuwe hypotheken zijn er twee hypotheekvormen die recht geven op hypotheekrenteaftrek, namelijk de annuïteitenhypotheek en de lineaire hypotheek. Waarom kiezen voor de lineaire hypotheek?

De annuïteitenhypotheek is populairder dan de lineaire hypotheek. Dat is ook te verklaren. In de annuïteitenhypotheek zijn de maandlasten de eerste 15 jaren lager. Indien je het financieel kunt bolwerken is er toch wel iets te zeggen voor de lineaire hypotheek. Wat zijn grote voordelen van deze hypotheekvorm?

Kiezen voor dalende hypotheeklasten

De maandlasten in de annuïteitenhypotheek bestaan in het begin voor het overgrote deel uit rentelasten en maar voor een klein deel uit aflossingen. Hierdoor zakt de hypotheekschuld langzaam. In de lineaire hypotheek wordt de totale hypotheekschuld gedeeld door de looptijd in maanden. Stel, je hebt een hypotheek van 198.000 euro. De hypotheek wordt afbetaald in 30 jaren. De maandelijkse aflossing bedraagt 198.000 euro / 360 maanden = 550 euro per maand aan aflossing. Deze vorm zorgt voor een snellere aflossing van de hypotheekschuld.

Kleinere kans op een restschuld

Als je de hypotheeklasten niet meer kunt opbrengen, moet je het huis verkopen. Er ontstaat een probleem als de hypotheekschuld op dat moment hoger is dan de verkoopopbrengst. Het huis wordt dan verkocht met een restschuld. Na het verkopen van het huis blijf je dus nog aflossen voor de hypotheek die op het huis zat. In de lineaire hypotheek gaat de aflossing sneller in vergelijking met de annuïteitenhypotheek. Hierdoor is er een kleinere kans op een restschuld.

Het is de goedkoopste hypotheekvorm

Over de gehele looptijd gerekend is de lineaire hypotheek de goedkopere hypotheekvorm van de twee. In de annuïteitenhypotheek bestaat de maandlast in het begin voor het overgrote deel uit hypotheekrente. De betaalde hypotheekrente is aftrekbaar. Hierdoor betaal je in het begin netto veel minder voor de annuïteitenhypotheek. Maar in de lineaire hypotheek gaat de aflossing sneller, hierdoor betaal je minder hypotheekrente gedurende de gehele looptijd. In het begin is de annuïteitenhypotheek dus goedkoper, maar over de gehele looptijd gerekend de lineaire hypotheek.

De lineaire hypotheek is een eenvoudige hypotheekvorm

De annuïteitenhypotheek is een complexe hypotheekvorm. Bij een renteherziening en bij extra aflossingen moeten de maandelijkse annuïteiten herberekend worden. De lineaire hypotheek is eenvoudig. De hypotheekschuld moet gedurende de resterende looptijd afbetaald worden. Je kunt zelf eenvoudig berekenen wat het effect is van extra aflossingen op de maandlasten.

Je hypotheek omzetten naar een lineaire hypotheek

Hypotheken afgesloten vóór 2013 zijn vaak een beleggingshypotheek, spaarhypotheek of een aflossingsvrije hypotheek. Deze hypotheekvormen hebben als nadeel dat de aflossing wordt doorgeschoven naar de einddatum, of de schuld wordt helemaal niet afbetaald. Ook deze vormen kun je omzetten naar de lineaire hypotheek. Vooral de aflossingsvrije hypotheek willen veel huiseigenaren vanaf, omdat de schuld altijd maximaal blijft.

Kortom, de lineaire hypotheek zorgt voor hogere maandlasten gedurende de eerste jaren van de looptijd, maar toch zijn er grote voordelen. Overleg met onze hypotheekadviseur wat voor jou de beste keuze is.


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Huwelijk en eigen woning 2018.

Voor velen ongemerkt is per 1 januari 2018 in Nederland een geheel nieuw huwellijksgoederenrecht ingevoerd. Tot 1 januari 2018 kende Nederland het stelsel van de algehele gemeenschap van goederen. Hierdoor werden door een huwelijk alle bezittingen en schulden van de nieuwbakken echtgenoten op een hoop geveegd en was voortaan alles gezamenlijk. Aanstaande echtparen die dit niet wilden, moesten voor het huwelijk naar de notaris om huwelijksvoorwaarden te laten opstellen. Per 1 januari 2018 is de automatische gemeenschap van goederen verleden tijd en is er een nieuw stelsel ingevoerd.

In de praktijk merken wij dat de nieuwe wetgeving nog verre van bekend is, zelfs niet bij aanstaande echtparen. Dat is jammer, aangezien er sprake kan zijn van grote financiële gevolgen bij het maken van een keuze. De nieuwe wet komt er op neer dat bij twee mensen die trouwen het bezit en de schulden die er voor het huwelijk waren, privé blijven van de echtgenoot die het bezit of de schuld op naam had. Alles wat vervolgens tijdens het huwelijk als inkomen wordt verdiend, wordt weer een gemeenschap van goederen. Men noemt het nieuwe stelsel dan ook een beperkte gemeenschap van goederen.

Huiseigenaren
Het nieuwe huwelijksgoederenrecht bevat nog veel onduidelijkheden en hiaten. Zelfs de hoogleraren huwelijksgoederenrecht weten niet wat er bedoeld is met bepaalde artikelen uit deze nieuwe wet. Voor huiseigenaren die na een periode van samenwonen besluiten om met elkaar te gaan trouwen, kan de nieuwe wet grote gevolgen hebben. Als deze samenwoners al een eigen huis hebben in de verhouding 50%-50%, is er niets aan de hand en blijft de woning ook na het huwelijk half/half eigendom.

Vaak is er bij aankoop van de woning juist gekozen voor een andere eigendomsverhouding dan half om half, bijvoorbeeld omdat een van de partners veel meer eigen spaargeld heeft ingelegd dan de ander. Zo komt het wel voor dat samenwoners een woning op naam hebben in de verhouding van 10% voor de ene partner en 90% voor de ander partner. Als deze mensen gaan trouwen, dan regelt het nieuwe huwelijksgoederenrecht dat de woning half half eigendom wordt van beide echtgenoten. Het komt er dan op neer dat de partij die voorheen voor 90% eigenaar was door het huwelijk 40% van zijn/haar eigendom kwijt raakt. Dit is een vreemde regeling en kan alleen voorkomen worden door voor het huwelijk naar de notaris te gaan voor het laten opstellen van huwelijksvoorwaarden. Daarin kan dan worden vastgelegd dat de eigendomsverhouding blijft zoals deze voor het huwelijk ook was. Dit leidt tot veel kritiek bij juridisch deskundigen, die er op wijzen dat uit deze regeling blijkt dat de nieuwe wet slecht in elkaar zit en veel onduidelijkheden bevat.
En er zijn nog meer problemen. Bijvoorbeeld bij voorhuwelijkse schenkingen die privé blijven en waarmee gemeenschappelijk een woning wordt aangekocht. Degene die het geschonken geld voor de woning heeft aangewend, heeft een vordering op de partner. Deze vordering op de partner blijft privé. De schuld die daartegenover staat valt na huwelijk in gemeenschap.

Heeft u een eigen woning en trouwplannen laat u dan voor het huwelijk informeren over de juridische gevolgen, dit om later onaangename verassingen te voorkomen.

Bron: Notariskantoor Interweart


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Lenen met familievoordeel.

WONINGMARKT. Starters die de woningmarkt betreden, hebben het niet makkelijk. Huizenprijzen trekken aan en hypotheekregels worden strenger. Toch is er een alternatief: ouders kunnen een heuse familiebank openen én hun zoon of dochter voorzien van een (deel van de) hypotheek. 

Tegenwoordig lenen banken niet meer dan 100 procent van de marktwaarde van een koopwoning. Het gevolg: een starter moet steeds meer eigen geld inleggen om een huis te kunnen kopen. Een hypothecaire lening van pa en ma kan dan uitkomst bieden. 

Door zelf voor bank te spelen kunnen zij hun kind een goedkope hypotheek verstrekken en ontvangen zij zelf een aardige rente over het uitgeleende geld. Bovendien is deze ontvangen rente onbelast, terwijl de lener de rente kan aftrekken. De fiscus betaalt dus mee.

Een familiebank biedt veel voordelen, maar is wel aan regels en voorwaarden gebonden. Hoe regel je eigenlijk zo’n familielening en waar moet je op letten? Volg dit stappenplan.

1. Bepaal de juiste rente
Als ouder gun je je zoon of dochter een lage rente, je wil ze immers geen poot uitdraaien. Toch kan het fiscaal slimmer zijn om samen een hoge rente af te spreken. De lener kan die namelijk aftrekken voor de inkomstenbelasting (box 1), mits de lening binnen 30 jaar wordt terugbetaald. Voor de gelduitlener zijn de rente-inkomsten onbelast. Wel betaal je als ouder over het uitgeleende bedrag vermogensrendementsheffing in box 3, maar dat moet ook met geld dat op de spaarrekening verpietert.

De hoogte van de rente mag je als ‘bankdirecteur’ overigens niet helemaal zelf bepalen. Om voor aftrek in aanmerking te komen, stelt de fiscus als eis dat een ‘zakelijke rente’ wordt betaald. Dat houdt in: maximaal een kwart hoger (of lager) dan de geldende bankrente. Lenen de banken geld uit tegen 5 procent, dan mag je een rente van 3,75 (0,75 x 5) tot 6,25 procent (1,25 x 5) afspreken met je kind. Weten wat een familiehypotheek je oplevert? Bereken je voordeel met de familiebankcalculator op berekenhet.nl.

2. Deel het voordeel
Een hoge rente kun je compenseren door de schenkingsvrijstelling van de Belastingdienst te benutten. Ouders mogen de ontvangen rente belastingvrij aan hun kind terugschenken tot een bedrag van 5.363 euro per jaar. Daarmee profiteert hij of zij dus twee keer: eerst van de renteaftrek, daarna van de belastingvrije gift. Ook gulle grootouders, ooms en tantes en zelfs buren die een familielening verschaffen, mogen terugschenken. Voor kleinkinderen, andere familieleden en vrienden is die vrijstelling voor schenkingen 2.147 euro. Maar scheld nooit rente kwijt: die is alleen aftrekbaar als er daadwerkelijk is betaald.

3. Leen niet al je spaargeld uit
Het spreekt voor zich, maar als je het geld niet kunt missen kun je het beter niet uitlenen. Financiële tegenvallers moeten immers kunnen worden opgevangen. Toch is het ook met minder geld mogelijk om een ander te helpen bij de aanschaf van een huis. Door bijvoorbeeld als ouder borg te staan voor de hypotheek van je kind. Dat heeft wel als gevolg dat je mede aansprakelijk bent. Dus als je kind de lening niet terugbetaalt, klopt de bank bij jou aan. Ook hier geldt dat de rente fiscaal aftrekbaar is, op voorwaarde dat de lening binnen dertig jaar volledig wordt afbetaald.

4. Leg afspraken goed vast
Voor een familielening hoef je niet naar de notaris: de lening mag onderhands worden afgesloten. Natuurlijk moeten de gemaakte afspraken wel zwart op wit staan. Je wilt immers niet dat je goede bedoelingen uitlopen op een familieruzie. Ook moet je problemen met de fiscus zien te voorkomen.

Voor een familielening hoef je niet naar de notaris: de lening mag onderhands worden afgesloten

Je kunt zelf eenvoudig een contract opstellen, maar het kan geen kwaad om een deskundige kennis te laten meekijken. In zo’n contract moet in elk geval de hoofdsom, de looptijd van de lening, het rentepercentage en wijze waarop wordt afgelost (annuïtair of lineair) worden vastgelegd. Inspiratie nodig? Met een simpele zoekopdracht zijn online meerdere modelovereenkomsten voor een eigenwoninglening te vinden. 

Ouders die een hypotheekrecht willen, kunnen niet om de notaris heen. Met dat recht kan het huis worden verkocht als zoon of dochter de lening niet terugbetaalt. De kosten voor advies en de notariële akte zijn aftrekbaar voor de geldlener. Laat je kind dus betalen.

5. Geef het door aan de Belastingdienst
Ook de Belastingdienst wil graag weten hoe de familiebank in elkaar steekt. Belangrijk voor de fiscus is dat de bedragen over e weer daadwerkelijk worden overgemaakt. Kwijtschelden van aflossing of rente helpt je kind dus niet. In het slechtste geval vervalt daardoor de renteaftrek.

Op de website van de Belastingdienst staat welke informatie je over de lening moet verschaffen, waaronder het rentepercentage, de looptijd in maanden en de persoonlijke gegevens van zowel leningnemer als verstrekker. Hier vind je tevens een overzicht van de voorwaarden voor aftrek. Zo moet de lening, net als bij een gewone bank, annuïtair of lineair worden afgelost en mag deze alleen bedoeld zijn voor een eigen woning waar je zonder de gelduitlener gaat wonen.

Bron AD 7 februari


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Pensioenfondsen steken miljarden hypotheekmarkt

De Nederlandse pensioenfondsen zijn dolenthousiast over de hypotheekmarkt. De komende jaren willen ze hun hypotheekportefeuille verdubbelen naar 20 miljard euro.

Dat doen ze via Munt Hypotheken, de organisatie die namens 15 pensioenfondsen hypotheken aan particulieren verkoopt. Momenteel staat Munt op de achtste plek van aanbieders van hypotheken. ,,We willen over twee jaar in de top vijf staan’’, zegt directeur Menno Luiten.

Munt is pas sinds 2014 actief op de hypothekenmarkt. Pensioenfondsen zochten een alternatief voor hun beleggingen in staatsleningen, die steeds minder rendement opleverden door de lage rente. ,,Ze zijn erg positief over hun belegging in hypotheken’’, zegt Luiten. Dat is de reden dat ze ernaar streven de komende twee jaar nog eens 10 miljard euro extra beschikbaar te stellen voor nieuwe hypotheken.

Munt zal geen prijzenslag ontketenen om de groei te realiseren. Dat is niet nodig denkt Luiten. Hij verwacht te kunnen profiteren van de strenge kapitaaleisen die voor banken gaan gelden. Dat maakt het aanbieden van hypotheken door banken duurder. ,,Wij zijn geen bank en hebben dus niet te maken met die strengere kapitaaleisen.

Bron: AD


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Sliedrechts ABB koopt Refajaziekenhuis.

De Sliedrechtse projectontwikkelaar en aannemer ABB heeft het leegstaande Refajaziekenhuis in Dordrecht gekocht.
Dat in 1971 gebouwde ziekenhuis verdwijnt uit het straatbeeld. ABB wil het slopen, zodat er op het 6,5 hectare grote terrein ruimte ontstaat voor de bouw van eengezinswoningen, twee-onder-éénkappers en appartementen.
Volgens directeur Frank van Dijk is dat bewust ruim geformuleerd. “We zitten nog in een heel vroeg stadium. We gaan samen met de gemeente kijken wat we hier het beste kunnen doen.”
Dat er woningbouw zou komen, lag al voor de hand. Van de gemeente mocht het gebied geen concurrent van het aangrenzende bedrijventerrein worden. Bovendien wil de gemeente de komende jaren dolgraag 10.000 huizen bouwen. Bron AD


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

WOZ-nieuws

Kijk mee bij de waardevaststelling.
Sliedrecht – Huiseigenaren kunnen tot en met 31 december a.s. reageren op de voorgenomen WOZ-waarde 2018 voor hun woning. Elk jaar wordt deze waarde op basis van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) opnieuw vastgesteld.
De gemeente heeft de uitvoering van de gemeentelijke belastingen en de wet WOZ opgedragen aan Gemeentebelastingen en Basisinformatie Drechtsteden.
Inloggen met DigiD.
U kunt inloggen op de gemeentelijke website www.sliedrecht.nl met uw DigiD. Als u geen DigiD heeft kunt u die aanvragen via www.digid.nl. U krijgt dan binnen vijf dagen bericht.
Wat staat er op de site?
Op de website ziet u het waarde- en woonlastenoverzicht van uw woning met daarop ook de WOZ-waarde. In het overzicht ziet u de vastgelegde objectkenmerken van uw woning. Ook de toestand van het onderhoud is, indien bekend, vastgesteld.
Gegevens volgens u niet juist.
Als u van mening bent dat van onjuiste gegevens is uitgegaan reageer dan uiterlijk 31 december via het digitale reactie formulier op www.sliedrecht.nl. Voor de definitieve verzending van de gecombineerde aanslag gemeentelijke belastingen eind februari 2018 krijgt antwoord. Uiteraard kunt u nog formeel bezwaar indienen tegen de aanslag nadat u deze heeft ontvangen.


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hypotheken mogelijk duurder!

 

Het opleven van de Nederlandse woningmarkt komt niet alleen omdat de crisis voor bij is, maar ook door de erg lage hypotheekrente. Helaas is er weer nieuwe internationale/Europese regelgeving op komst waarvan de kosten voor invoering zullen worden doorberekend aan de consument, u dus. Hierdoor kan de kostprijs van een hypotheek voor u fors hoger uitpakken.

De op handen zijnde internationale regelgeving zal gaan voorschrijven dat banken/financiële instellingen meer reserves moeten aanhouden om risico’s op hun hypotheekportefeuilles af te dekken. Dit houdt dus in dat de banken minder geld als hypotheeklening kunnen uitzetten en dus ook minder gaan verdienen aangezien de in reserve te houden bedragen momenteel niets opbrengen. Het hiermee gepaard gaande verlies voor de banken zullen zij doorberekenen aan de consument, waarschijnlijk met een hogere rente. De banken mogen immers geen afsluitkosten meer berekenen. 
Zo dreigt de consument de dupe te worden van internationaal tussen de banken gemaakte afspraken.
De wereldwijde toezichthouders op banken zijn verenigd in het zogenaamde Basel Comité en willen nu bewerkstelligen dat alle banken voor risico’s op hypotheken, vooral als die even hoog zijn als de waarde van de woning, extra geld als reserve gaan aanhouden. In tegenstelling tot in veel andere landen kan in Nederland nog altijd tot 100 % van de koopsom een hypotheeklening worden afgesloten, in het recente verleden kon dit zelfs oplopen tot 125 % van de waarde van de woning. Volgens de president van de Nederlandse Bank Klaas Knot gaan we de uitwerking van de nieuwe regels straks met name terugvinden in de Nederlandse hypotheektarieven. Over de kosten en tarieven kon Knot nog niets zeggen, wel wilde hij kwijt dat hij het maximaal te lenen bedrag graag ziet zakken tot 90 procent van de koopsom. Volgens Knot wordt de woningmarkt daardoor beter bestand tegen turbulentie (lees waardedaling) op de woningmarkt.
Tot nu toe wilde de Nederlandse regering nog niet lager gaan dan honderd procent, omdat starters zonder eigen geld dan niet meer aan de beurt komen op de woningmarkt. Knot grijpt de nieuwe regelgeving nu echter aan als extra argument om niet meer dan 90% van de koopsom te mogen lenen.
 
In het kader van de op handen zijnde regels heeft de Nederlandse bank wel verzocht de Nederlandse woningmarkt niet te vergelijken met die in Zuid-Europese landen. Hierbij is aangevoerd dat zelfs in de achterliggende crisis weinig huiseigenaren zijn gestopt met het betalen van de hypotheeklasten. Het zal nog even duren voordat de nieuwe regels zijn ingevoerd.
 
(bron Interwaert)

Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Uitkoopregeling voor woningen onder een hoogspanningsmast gestart.

De uitkoopregeling voor woningen recht onder een hoogspanningslijn is gestart. In Sliedrecht komen 24 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling; 5 woningen aan de Rivierdijk en 19 woningen aan de Baanhoek.
Er bestaat voor woningeigenaren geen verplichting tot verkoop of verhuizing. Tot op heden hebben zeven woningeigenaren aangegeven gebruik te willen maken van de regeling, te beginnen met een (eerste) taxatie van hun woning. Dit is in opdracht van de gemeente en kost woningeigenaren niets.
Woningeigenaren die de woning willen verkopen kunnen zich tot 1 juli 2021 melden bij de gemeente. Voorwaarde is dat zij op de peildatum van 1 januari 2017 eigenaar van de woning waren en ook verder voldoen aan de verdere voorwaarden van de regeling. Een eventuele huurder moet ook met deze keuze instemmen.
Met landelijke de uitkoopregeling wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. De uitvoering vindt plaats door de gemeente. Het is aan het college om te besluiten of tot aankoop wordt overgegaan. Na aankoop wordt de woonbestemming opgeheven door een andere functie aan het pand te geven, dan wel het pand te slopen. Dit wordt in overleg gedaan met de blijvende woningeigenaren en directe woonomgeving.

In Nederland bevinden zich ongeveer 385 woningen geheel dan wel gedeeltelijk loodrecht onder een hoogspanningsverbinding. Op www.rijksoverheid.nl is meer informatie te vinden over woningen onder een hoogspanningslijn en de uitkoopregeling (zoek op ‘uitkoop woningen bij hoogspanningslijnen’). De 24 woningeigenaren zijn per brief door de gemeente geïnformeerd met deze laatste stand van zaken.

 

 


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin

Hypotheekrente wordt steeds vaker 30 jaar vastgezet!

Tot een paar jaren geleden was 10 jaar vastzetten van de hypotheekrente gebruikelijk. Nu wordt er steeds vaker nagedacht over 30 jaar.

Bij verschillende geldverstrekkers kun je al kiezen voor een NHG-hypotheek met een hypotheekrente onder de 3 procent. Ga je voor 20 jaar vast dan zit je nog onder de 2,5 procent en bij 10 jaar vast zit je nog onder de 2 procent. Wat is wijsheid? Gaan voor de laagste hypotheekrente of toch zekerheid op langere termijn?

Hypotheekrentes zijn belachelijk laag

In 2008 werd al gezegd dat de hypotheekrentes laag waren. Voor een rentevaste periode van 30 jaar betaalde je in die tijd 5,5 tot 6 procent rente. Je betaalt nu dus de helft. Het is ook niet zo gek gedacht om de hypotheekrente voor 30 jaren vast te zetten. De gehele looptijd van de hypotheek ben je verzekerd van een lage hypotheekrente. Als je kiest voor een annuïteitenhypotheek heb je de gehele looptijd vaste asten. Bij het kiezen voor 20 jaren vast betaal je mogelijk de laatste 10 jaren nog een hogere rente.

Hypotheekrentes ook laag door toenemende concurrentie

Voor een hypotheek gaan huizenkopers niet meer standaard naar de huisbank. De verzekeraars zijn duidelijk met een opmars bezig. Ook pensioenfondsen stellen tegenwoordig indirect geld beschikbaar voor het financieren van huizen. De toenemende concurrentie is goed voor de hypotheekrentes. Geldverstrekkers die te maken hebben met concurrenten moeten de hypotheekrentes scherp houden.

Zorg dat je de hypotheek mee kunt verhuizen

De vraag blijft of je wel 30 jaren in hetzelfde huis blijft wonen. Als je over 10 jaren toch besluit om nog een keer een stap te zetten in jouw wooncarrière, zou het mooi zijn dat je de hypotheek mee kunt verhuizen. Indien de hypotheekrente op dat moment veel hoger is, ben je blij dat je hypotheek mee kan verhuizen. Waarschijnlijk is de rentestand over 10 jaren namelijk hoger dan nu. Je kunt beter nu iets meer betalen voor een hypotheek die mee te verhuizen is. Zeker bij het vastzetten van de rente voor 30 jaren.

Wat als de hypotheekrentes nog verder zakken?

Begin vorig jaar waren de hypotheekrentes ook al historisch laag. Toen werd gezegd, veel lager kan niet. Toch was het mogelijk. Je kunt zeggen, we zitten bijna al op de bodem, maar wat is de bodem? Mogelijk ben je op lange termijn beter uit door eerst te kiezen voor een variabele rente. Zodra de verwachting is dat de rentes sterk gaan stijgen, kun je alsnog kiezen voor een lange rentevaste periode. Het is een mogelijkheid, maar niet zonder risico’s. Als de hypotheekrentes stijgen kunnen geldverstrekkers gelijk een sterke verhoging doorvoeren voor de langlopende rentevaste periodes. Zodra de dalende trend doorbroken is, kan het snel gaan.

Bron: Drechtsteden


Facebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedinFacebooktwittergoogle_pluspinterestlinkedin