Het is niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Leo Zonnenberg, de op deze site getoonde gegevens te kopiëren, te wijzigen, te distribueren, te verspreiden, te ‘reverse engineeren’, te decompileren of op andere wijze te gebruiken en / of te exploiteren.
Het is slechts toegestaan om een hyperlink aan te brengen, indien daartoe voorafgaand door Leo Zonnenberg schriftelijke toestemming is verleend.