De uitkoopregeling voor woningen recht onder een hoogspanningslijn is gestart. In Sliedrecht komen 24 woningen in aanmerking voor de uitkoopregeling; 5 woningen aan de Rivierdijk en 19 woningen aan de Baanhoek.
Er bestaat voor woningeigenaren geen verplichting tot verkoop of verhuizing. Tot op heden hebben zeven woningeigenaren aangegeven gebruik te willen maken van de regeling, te beginnen met een (eerste) taxatie van hun woning. Dit is in opdracht van de gemeente en kost woningeigenaren niets.
Woningeigenaren die de woning willen verkopen kunnen zich tot 1 juli 2021 melden bij de gemeente. Voorwaarde is dat zij op de peildatum van 1 januari 2017 eigenaar van de woning waren en ook verder voldoen aan de verdere voorwaarden van de regeling. Een eventuele huurder moet ook met deze keuze instemmen.
Met landelijke de uitkoopregeling wordt tegemoet gekomen aan de maatschappelijke wens om bewoners de mogelijkheid te geven om niet langer onder een hoogspanningslijn te wonen. De uitvoering vindt plaats door de gemeente. Het is aan het college om te besluiten of tot aankoop wordt overgegaan. Na aankoop wordt de woonbestemming opgeheven door een andere functie aan het pand te geven, dan wel het pand te slopen. Dit wordt in overleg gedaan met de blijvende woningeigenaren en directe woonomgeving.

In Nederland bevinden zich ongeveer 385 woningen geheel dan wel gedeeltelijk loodrecht onder een hoogspanningsverbinding. Op www.rijksoverheid.nl is meer informatie te vinden over woningen onder een hoogspanningslijn en de uitkoopregeling (zoek op ‘uitkoop woningen bij hoogspanningslijnen’). De 24 woningeigenaren zijn per brief door de gemeente ge├»nformeerd met deze laatste stand van zaken.

 

 


FacebooktwitterpinterestlinkedinFacebooktwitterpinterestlinkedin

Reacties zijn gesloten.